základný štýl

farby

tabuľky

tabuľky a farby


Celkovo
Celkom prístupov 134555
Celkom súborov 123299
Celkom stránok 108086
Celkom klientov 459
Celkom návštev 5936
Objem prenosu 2,91 GB
 priem.max.
Prístupov za deň448515357
Súborov za deň410914650
Strán za deň360213761
Klientov za deň15---
Návštev za deň197549
Prístupov za deň99,18 MB99,18 MB
Čas strávený na návšteve4:27 min---
Stránok za návštevu11,69---
Stránok za návštevu00:00:19---
Koľko išlo z cache4,27%---