základný štýl

farby

tabuľky

tabuľky a farby


Celkovo
Celkom prístupov 262757
Celkom súborov 232742
Celkom stránok 197642
Celkom klientov 848
Celkom návštev 14645
Objem prenosu 5,00 GB
 priem.max.
Prístupov za deň847614254
Súborov za deň750713088
Strán za deň637511801
Klientov za deň27---
Návštev za deň472627
Prístupov za deň165,04 MB165,04 MB
Čas strávený na návšteve3:36 min---
Stránok za návštevu9,22---
Stránok za návštevu00:00:18---
Koľko išlo z cache7,21%---