základný štýl

farby

tabuľky

tabuľky a farby


Celkovo
Celkom prístupov 396336
Celkom súborov 366327
Celkom stránok 336782
Celkom klientov 917
Celkom návštev 53177
Objem prenosu 7,91 GB
 priem.max.
Prístupov za deň1278526877
Súborov za deň1181726531
Strán za deň1086326137
Klientov za deň29---
Návštev za deň17155398
Prístupov za deň261,37 MB261,37 MB
Čas strávený na návšteve2:15 min---
Stránok za návštevu3,69---
Stránok za návštevu00:00:27---
Koľko išlo z cache5,31%---