základný štýl

farby

tabuľky

tabuľky a farby


Celkovo
Celkom prístupov 323165
Celkom súborov 293137
Celkom stránok 265400
Celkom klientov 743
Celkom návštev 67790
Objem prenosu 6,31 GB
 priem.max.
Prístupov za deň1077216991
Súborov za deň977116239
Strán za deň884615408
Klientov za deň24---
Návštev za deň22593142
Prístupov za deň215,26 MB215,26 MB
Čas strávený na návšteve1:38 min---
Stránok za návštevu2,77---
Stránok za návštevu00:00:28---
Koľko išlo z cache6,87%---