základný štýl

farby

tabuľky

tabuľky a farby


Celkovo
Celkom prístupov 318918
Celkom súborov 297606
Celkom stránok 272280
Celkom klientov 1094
Celkom návštev 59953
Objem prenosu 6,04 GB
 priem.max.
Prístupov za deň1028713632
Súborov za deň960013273
Strán za deň878312952
Klientov za deň35---
Návštev za deň19332545
Prístupov za deň199,61 MB199,61 MB
Čas strávený na návšteve1:23 min---
Stránok za návštevu3,17---
Stránok za návštevu00:00:21---
Koľko išlo z cache4,69%---