základný štýl

farby

tabuľky

tabuľky a farby


Celkovo
Celkom prístupov 141694
Celkom súborov 120221
Celkom stránok 98827
Celkom klientov 1364
Celkom návštev 38402
Objem prenosu 3,47 GB
 priem.max.
Prístupov za deň472311048
Súborov za deň400710410
Strán za deň329410044
Klientov za deň45---
Návštev za deň12801610
Prístupov za deň118,30 MB118,30 MB
Čas strávený na návšteve1:08 min---
Stránok za návštevu1,90---
Stránok za návštevu00:00:31---
Koľko išlo z cache9,88%---