základný štýl

farby

tabuľky

tabuľky a farby


Celkovo
Celkom prístupov 188870
Celkom súborov 172781
Celkom stránok 155004
Celkom klientov 1236
Celkom návštev 44185
Objem prenosu 4,25 GB
 priem.max.
Prístupov za deň609214720
Súborov za deň557314370
Strán za deň500013714
Klientov za deň39---
Návštev za deň14252472
Prístupov za deň140,27 MB140,27 MB
Čas strávený na návšteve1:22 min---
Stránok za návštevu2,60---
Stránok za návštevu00:00:26---
Koľko išlo z cache5,62%---