základný štýl

farby

tabuľky

tabuľky a farby


Celkovo
Celkom prístupov 348099
Celkom súborov 326852
Celkom stránok 302429
Celkom klientov 1267
Celkom návštev 42874
Objem prenosu 6,68 GB
 priem.max.
Prístupov za deň1122922521
Súborov za deň1054322188
Strán za deň975521863
Klientov za deň40---
Návštev za deň13831932
Prístupov za deň220,51 MB220,51 MB
Čas strávený na návšteve1:39 min---
Stránok za návštevu3,31---
Stránok za návštevu00:00:20---
Koľko išlo z cache3,94%---