základný štýl

farby

tabuľky

tabuľky a farby


Celkovo
Celkom prístupov 301119
Celkom súborov 284704
Celkom stránok 263672
Celkom klientov 1345
Celkom návštev 33009
Objem prenosu 5,16 GB
 priem.max.
Prístupov za deň1038317638
Súborov za deň981716984
Strán za deň909215967
Klientov za deň46---
Návštev za deň11381703
Prístupov za deň182,23 MB182,23 MB
Čas strávený na návšteve1:57 min---
Stránok za návštevu3,72---
Stránok za návštevu00:00:29---
Koľko išlo z cache3,38%---