základný štýl

farby

tabuľky

tabuľky a farby


Celkovo
Celkom prístupov 364360
Celkom súborov 343543
Celkom stránok 322609
Celkom klientov 1532
Celkom návštev 80939
Objem prenosu 7,00 GB
 priem.max.
Prístupov za deň1175321277
Súborov za deň1108220854
Strán za deň1040620369
Klientov za deň49---
Návštev za deň26106935
Prístupov za deň231,11 MB231,11 MB
Čas strávený na návšteve1:25 min---
Stránok za návštevu2,07---
Stránok za návštevu00:00:34---
Koľko išlo z cache3,58%---