základný štýl

farby

tabuľky

tabuľky a farby


Celkovo
Celkom prístupov 492536
Celkom súborov 465463
Celkom stránok 438942
Celkom klientov 1023
Celkom návštev 133834
Objem prenosu 10,04 GB
 priem.max.
Prístupov za deň1641736924
Súborov za deň1551535999
Strán za deň1463135066
Klientov za deň34---
Návštev za deň44616618
Prístupov za deň342,68 MB342,68 MB
Čas strávený na návšteve1:54 min---
Stránok za návštevu1,61---
Stránok za návštevu00:00:46---
Koľko išlo z cache3,17%---