základný štýl

farby

tabuľky

tabuľky a farby


Celkovo
Celkom prístupov 558244
Celkom súborov 526869
Celkom stránok 497938
Celkom klientov 968
Celkom návštev 105877
Objem prenosu 10,90 GB
 priem.max.
Prístupov za deň1800736251
Súborov za deň1699534958
Strán za deň1606233363
Klientov za deň31---
Návštev za deň34154973
Prístupov za deň360,05 MB360,05 MB
Čas strávený na návšteve2:06 min---
Stránok za návštevu2,04---
Stránok za návštevu00:00:35---
Koľko išlo z cache2,95%---