základný štýl

farby

tabuľky

tabuľky a farby


Celkovo
Celkom prístupov 679835
Celkom súborov 652814
Celkom stránok 623888
Celkom klientov 1141
Celkom návštev 9301
Objem prenosu 13,99 GB
 priem.max.
Prístupov za deň2266176477
Súborov za deň2176075716
Strán za deň2079674108
Klientov za deň38---
Návštev za deň310456
Prístupov za deň477,65 MB477,65 MB
Čas strávený na návšteve10:51 min---
Stránok za návštevu17,63---
Stránok za návštevu00:00:17---
Koľko išlo z cache2,23%---