základný štýl

farby

tabuľky

tabuľky a farby


Celkovo
Celkom prístupov 534282
Celkom súborov 502153
Celkom stránok 470484
Celkom klientov 1027
Celkom návštev 6750
Objem prenosu 10,73 GB
 priem.max.
Prístupov za deň1723431496
Súborov za deň1619828318
Strán za deň1517627123
Klientov za deň33---
Návštev za deň217335
Prístupov za deň354,46 MB354,46 MB
Čas strávený na návšteve13:26 min---
Stránok za návštevu23,94---
Stránok za návštevu00:00:23---
Koľko išlo z cache3,19%---