základný štýl

farby

tabuľky

tabuľky a farby


Celkovo
Celkom prístupov 489128
Celkom súborov 455476
Celkom stránok 419050
Celkom klientov 1078
Celkom návštev 6649
Objem prenosu 9,69 GB
 priem.max.
Prístupov za deň1577843649
Súborov za deň1469242173
Strán za deň1351740953
Klientov za deň34---
Návštev za deň214438
Prístupov za deň320,22 MB320,22 MB
Čas strávený na návšteve13:00 min---
Stránok za návštevu23,12---
Stránok za návštevu00:00:29---
Koľko išlo z cache4,18%---