základný štýl

farby

tabuľky

tabuľky a farby


Celkovo
Celkom prístupov 391603
Celkom súborov 359913
Celkom stránok 328326
Celkom klientov 965
Celkom návštev 5126
Objem prenosu 7,46 GB
 priem.max.
Prístupov za deň1305319499
Súborov za deň1199718927
Strán za deň1094418365
Klientov za deň32---
Návštev za deň170268
Prístupov za deň254,67 MB254,67 MB
Čas strávený na návšteve22:01 min---
Stránok za návštevu29,51---
Stránok za návštevu00:00:36---
Koľko išlo z cache5,10%---