základný štýl

farby

tabuľky

tabuľky a farby


Celkovo
Celkom prístupov 500636
Celkom súborov 471691
Celkom stránok 442052
Celkom klientov 993
Celkom návštev 8153
Objem prenosu 9,58 GB
 priem.max.
Prístupov za deň1614923335
Súborov za deň1521522049
Strán za deň1425920788
Klientov za deň32---
Návštev za deň263358
Prístupov za deň316,41 MB316,41 MB
Čas strávený na návšteve18:08 min---
Stránok za návštevu24,21---
Stránok za návštevu00:00:30---
Koľko išlo z cache3,39%---