základný štýl

farby

tabuľky

tabuľky a farby


Celkovo
Celkom prístupov 336379
Celkom súborov 320194
Celkom stránok 301238
Celkom klientov 844
Celkom návštev 9046
Objem prenosu 6,34 GB
 priem.max.
Prístupov za deň1085014807
Súborov za deň1032814179
Strán za deň971713395
Klientov za deň27---
Návštev za deň291387
Prístupov za deň209,37 MB209,37 MB
Čas strávený na návšteve23:04 min---
Stránok za návštevu21,57---
Stránok za návštevu00:00:53---
Koľko išlo z cache2,84%---