základný štýl

farby

tabuľky

tabuľky a farby


Celkovo
Celkom prístupov 212159
Celkom súborov 194911
Celkom stránok 171820
Celkom klientov 916
Celkom návštev 8325
Objem prenosu 4,63 GB
 priem.max.
Prístupov za deň684312632
Súborov za deň628712295
Strán za deň554211762
Klientov za deň29---
Návštev za deň268516
Prístupov za deň153,09 MB153,09 MB
Čas strávený na návšteve23:33 min---
Stránok za návštevu12,95---
Stránok za návštevu00:01:28---
Koľko išlo z cache4,91%---