základný štýl

farby

tabuľky

tabuľky a farby


Stavové kódy
Stavový kód
PrístupovStavový kód
368414200 - OK
2743206 - Čiastočný obsah (Partial Content)
145301 - Trvalo presunuté (Moved Permanently)
124302 - Nájdené (Found)
12371304 - Nezmenené (Not Modified)
9403 - Zakázané (Forbidden)
9287404 - Nenájdené (Not Found)
128405 - Metóda nie je povolená (Method Not Allowed)
PrístupovStavový kód