základný štýl

farby

tabuľky

tabuľky a farby


Stavové kódy
Stavový kód
PřístupůStavový kód
213873200 - OK
1613206 - Částečný obsah (Partial Content)
26301 - Trvale přesunuto (Moved Permanently)
743302 - Nalezeno (Found)
4878304 - Nezměněno (Not Modified)
3403 - Zakázáno (Forbidden)
8821404 - Nenalezeno (Not Found)
9405 - Metoda není povolena (Method Not Allowed)
PřístupůStavový kód