základný štýl

farby

tabuľky

tabuľky a farby


Stavové kódy
Stavový kód
PřístupůStavový kód
357868200 - OK
272206 - Částečný obsah (Partial Content)
7301 - Trvale přesunuto (Moved Permanently)
1358302 - Nalezeno (Found)
2137304 - Nezměněno (Not Modified)
8403 - Zakázáno (Forbidden)
13902404 - Nenalezeno (Not Found)
2405 - Metoda není povolena (Method Not Allowed)
10500 - Interní chyba serveru (Internal Server Error)
PřístupůStavový kód