základný štýl

farby

tabuľky

tabuľky a farby


Stavové kódy
Stavový kód
PřístupůStavový kód
177677200 - OK
604206 - Částečný obsah (Partial Content)
31301 - Trvale přesunuto (Moved Permanently)
1286302 - Nalezeno (Found)
3238304 - Nezměněno (Not Modified)
1403 - Zakázáno (Forbidden)
6241404 - Nenalezeno (Not Found)
20405 - Metoda není povolena (Method Not Allowed)
PřístupůStavový kód