základný štýl

farby

tabuľky

tabuľky a farby


Stavové kódy
Stavový kód
PřístupůStavový kód
399591200 - OK
1185206 - Částečný obsah (Partial Content)
12301 - Trvale přesunuto (Moved Permanently)
2377302 - Nalezeno (Found)
4409304 - Nezměněno (Not Modified)
16403 - Zakázáno (Forbidden)
9317404 - Nenalezeno (Not Found)
6405 - Metoda není povolena (Method Not Allowed)
6500 - Interní chyba serveru (Internal Server Error)
PřístupůStavový kód